• ODE AAN MIJN FIETS

  Wàt is er leuker, dan rijden op een fiets?
  zelfs als 'k er over nadenk, bedenk ik werk'lijk niets.
  't is goed voor de gezondheid, voor lichaam en voor geest,
  maar dat ik zoveel zie, bevalt me nog het meest.
  volledig in tenue zit ik op mijn stalen ros...

  en volg ik alle paadjes over 't veld en door het bos.
  soms gaat het stijl omhoog en soms gaat het stijl omlaag
  al gaat het tweede sneller en het eerste eerder traag.
  toch moet ik wel bekennen, soms zit ik luid te vloeken
  zo van :"wat heb ik hiér in godsnaam toch te zoeken?!"
  maar dan beland ik plots in een stukje paradijs
  en 'k geniet met volle teugen, dìt is 't doel van deze 'reis'!
  kom ik daarna t'rug thuis, compleet van stress ontdaan,
  dan kan ik weer een week de hele wereld aan!

  0 comments